Om oss

Christer Lunde Gjerstad

Psykolog

Christer er utdannet ved Universitetet i Bergen, og jobber til daglig ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring i Forsvaret. Han arbeider for tiden med en doktorgrad om veteraners psykiske helse. Angst, depresjon, søvnvansker, stresslidelser, kriser og traumer (PTSD) er eksempler på problemstilinger han har særlig erfaring med.

Anders Stein Kildal-Mathisen

Psykolog

Anders er utdannet ved Universitetet i Bergen, og jobber til daglig ved Uteseksjonen i Oslo. Han har arbeidet mye med problemstillinger som rus- og avhengighetsproblematikk, identitetsvansker, eksistensielle utfordringer, traumer, angst og depresjon.

Nils Arne Kværnhaug

Psykologspesialist

Nils Arne er utdannet ved Universitetet i Bergen, og jobber til daglig som kommunepsykolog i Sørum kommune. Han har tidligere arbeidet ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne. Nils Arne har omfattende erfaring fra arbeid med angst, depresjon, rusproblematikk, traumer, smertetilstander og stresslidelser. Han har i tillegg erfaring som foredragsholder, og kan ved forespørsel tilby foredrag om ulike psykologiske problemstillinger.

Ole Magnus Vik

Psykolog

Ole er utdannet ved Universitetet i Bergen, og jobber til daglig som privatpraktiserende psykolog og kurs- og foredragsholder. Han tar i tillegg en videreutdanning i filosofi ved Universitetet i Oslo. Ole har betydelig erfaring fra arbeid med livskriser (samlivsbrudd, tap av arbeid, sorgreaksjoner), eksistensielle problemer, psykosomatiske plager, spiseforstyrrelser, angst, depresjon og utbrenthet.

Ellen Bull Killengreen

Psykolog

Ellen er utdannet ved Universitetet i Oslo, og jobber til daglig ved Uteseksjonen i Oslo. Hennes erfaring omfatter blant annet behandling av rus- og avhengighetsproblematikk, vold i nære relasjoner, traumer, selvbilde- og identitetsvansker, depresjon og angst. Hun har i tillegg bakgrunn fra kreative fag og arbeid med barn og unge.

Kristoffer James Whittaker

Psykolog

Kristoffer er utdannet ved Universitetet i Bergen, og er for tiden doktorgradskandidat ved Modum Bad. Han forsker på familiebehandling, og benytter seg av et familieperspektiv i møte med sine klienter. Kristoffer har erfaring både som individual- og parterapeut. Han jobber med utgangspunkt i klientens problemstillinger og tilpasser terapien deretter, enten det gjelder utfordringer i samlivet, eksistensielle kriser eller psykiske plager.

Hvem er vi?

Vi er psykologer med utdannelse og autorisasjon fra Norge, som alle er medlemmer av Norsk Psykologforening. Vi har variert klinisk erfaring fra arbeid med barn, ungdom og voksne innenfor et bredt spekter av psykiske plager og lidelser.

Hvordan jobber vi?

Vi har kompetanse innenfor ulike behandlingstradisjoner, blant annet kognitiv terapi, aksept- og forpliktelsesterapi, eksistensiell psykoterapi, psykodynamisk terapi og systemterapi. Vi er opptatt av hver klients unike behov, og ønsker i samarbeid med deg å finne frem til den behandlingsformen som passer deg best. Vi legger vekt på at behandlingen foregår innenfor en trygg ramme, der du blir møtt med åpenhet, respekt og profesjonalitet. Terapi er et samarbeid mellom klient og terapeut, der vi i fellesskap jobber mot å nå de målene du har satt deg. Det er vårt ansvar å sikre at du opplever behandlingen som nyttig og relevant, og at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte. Som psykologer er vi underlagt Helsepersonelloven, og plikter å tilby forsvarlig behandling med dokumentert effekt. Vi har taushetsplikt, som betyr at informasjon og opplysninger ikke deles med andre.

Hva tilbyr vi?

 • Uforpliktende førstesamtale
 • Grundig kartlegging og utredning av din psykiske helse
 • Behandlingsplan tilpasset dine ønsker og behov
 • Dokumentert effektiv behandling
 • Terapi på engelsk hvis ønskelig (We offer therapy in English)

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Bekymring, angst og fobier
 • Nedstemthet, utbrenthet og depresjon
 • Tvangsproblematikk (OCD)
 • Søvnvansker
 • Belastninger, traumer og stressplager
 • Rus og avhengighet
 • Relasjonelle utfordringer
 • Samlivsbrudd og akutte kriser
 • Sorgreaksjoner
 • Eksistensielle spørsmål
 • Utfordringer knyttet til selvfølelse og identitet
 • Kroniske smertetilstander

Målgruppe

Vi tar hovedsakelig imot voksne klienter i alle aldre, men kan også tilby behandling for barn og ungdom. Vi tilbyr både individual-, par-, familie- og gruppeterapi, samt arrangerer kurs og seminarer.